منو

اتیکت عکس دار

اتیکت عکس دار
اتیکت عکس دار

اتیکت سینه یک نوع شناسه معرفی کوتاه به افرادی که مخاطب آن فرد قرار میگیرند دارند . و تشخیص وظیفه فرد برای رجوع کننده می باشد.

در کل یک نوع کارت شناسایی برای رجوع کننده که به راحتی قابل رویت می باشد شرکت هایی که از اتیکت سینه استفاده می کنند از دیسیپرین بالا و نظم برخوردارند . یکی از راه های تفکیک افراد در سازمان ها یا اورگان ها یا اداره جات یا بخش هایی که به مردم خدمات می دهند ، جداسازی ، معرفی به یوزر و ارباب رجوع از طریق اتیکت سینه می باشد .

 

به ما امتیاز دهید post
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت تماس کلیک کنید