چاپ مستقیم

تخصص نیوچاپ  چاپ  مستقیم روی انواع لباس  است.شما می توانید هر نوع لباس و هر تعدادی که باشد را در اختیار شرکت قرار دهید و شرکت نیوچاپ با بهترین کیفیت و بدون محدودیت رنگ آن را برای شما چاپ خواهد نمود.

نمونه یک
نمونه سه
نمونه دو
نمونه چهار

چاپ برجسته

چاپ دیجیتال برجسته وجه تمایز آن با چاپ مستقیم تقریبا 2 میلی متر برجسته می شود ولی در دو حالت چاپ ،بدون محدودیت رنگ و قابل شستشو می باشد.

نمونه یک
نمونه دو
فهرست